آچار شبکه و تلفن مدل HT-200R

( TG-TOOLHT-200R )

آچار  شبکه و تلفن مدل HT-200R،یک ابزار برای اتصال کانکتور RJ-45 و RJ-11 و RJ-12 به اسم (8P,6P,4P)به کابل شبکه و کابل تلفن می باشد. این ابزار دارای تیغه کاتر برای لخت کردن کابل نیز می باشد.

متفرقه

175,000 تومان بدون مالیات.

157,500 تومان بدون مالیات.

10 قلم

آچار شبکه
متفرقه
HT-200R
ابزار شبکه
آبی مشکی

آچار  شبکه و تلفن مدل HT-200R،یک ابزار برای اتصال کانکتور RJ-45 و RJ-11 و RJ-12 به اسم (8P,6P,4P)به کابل شبکه و کابل تلفن می باشد. این ابزار دارای تیغه کاتر برای لخت کردن کابل نیز می باشد.