آچار شبکه و تلفن مدل HT-500R

( TG-TOOLHT-500R )

آچار شبکه و تلفن مدل HT-500R ابزاری برای سوکت زدن کابل RJ-45 و RJ-11  می باشد. این ابزار دارای سیم لخت کن و کاتر نیز هست که نیاز شما به یک ابزار جدا برای لخت کردن کابل و بریدن آن را برطرف می کند.

متفرقه

195,000 تومان بدون مالیات.

175,500 تومان بدون مالیات.

15 قلم

آچار شبکه
متفرقه
HT-500R
ابزار شبکه
نارنجی مشکی

آچار شبکه و تلفن مدل HT-500R ابزاری برای سوکت زدن کابل RJ-45 و RJ-11  می باشد. این ابزار دارای سیم لخت کن و کاتر نیز هست که نیاز شما به یک ابزار جدا برای لخت کردن کابل و بریدن آن را برطرف می کند.