لیبل کپسولی 100 عددی با بست کمربندی

  • جنس : پلاستیک
  • سایز:34x9mm
  • تعداد :بسته 100 عددی
  • نوع نصب :بست خور
متفرقه

35,000 تومان بدون مالیات.

34x9mm
پلاستیک
تعداد : بسته 100 عددی ، نوع بسته:بست خور

برچسب کابل بصورت باکس پلاک خور با سایز 34x9mm و بسته 100 عددی، این باکس کوچک مناسب شماره گذاری یا برچسب گذاری کابل های مختلف می باشد.

با استفاده از پلاک کوچک کاغذی همراه باکس می توان هر نوع شماره یا حروف خاصی را نوشته و داخل باکس آن قرار داده و با استفاده از یک بست زیپی (همراه آن موجود نیست و باید برحسب قطر کابل مورد نیاز جدا گانه خریداری شود که در همین سایت و همین مجموعه سایز های مختلف آن موجود است) آنرا به کابل مورد نظر الصاق کرد.