شماره دورکابل شبکه 100 عددی

( TG-CABLENUMCLIPS )

از این محصول برای شماره گذاری و تفکیک کابل ها استفاده می شود.

متفرقه

9,500 تومان بدون مالیات.

18 قلم

شماره دور کابل
متفرقه
Numrator Clips
تجهیزات پسیو
پلاستیک نرم
پک 10 عددی

از این محصول برای شماره گذاری و تفکیک کابل ها استفاده می شود.