سیم مهار نمره 6

( )
متفرقه

4,000 تومان بدون مالیات.

300 قلم

سیم مهاری
سیم مهاری 7 رشته مغز فولاد
متعلقات دکل
1 متر