مفصل فیبر نوری افقی

( TG-FiberOpticSpliceClosure )

كابل هاي فیبر نوري  مانند كابل هاي ديگر داراي يك نقطه شروع و انتها ميباشدو در كابل كشي جهت ارتباط به كابل بعدي و ادامه كارنياز به يك اتصال دارد و اين اتصال به وسيله يك مفصل تحقق مي يابد .

متفرقه

594,000 تومان بدون مالیات.

1 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

مفصل فیبر
اتصالات شبکه
محافظ انتهایی، سازمان دهنده محفظه ی اتصال، محفظه اتصال فیبر، کاور، واشر های کابل، گیره واشرها، براکت نصب و ..

كابل هاي فیبر نوري  مانند كابل هاي ديگر داراي يك نقطه شروع و انتها ميباشدو در كابل كشي جهت ارتباط به كابل بعدي و ادامه كارنياز به يك اتصال دارد و اين اتصال به وسيله يك مفصل تحقق مي يابد .مفصل داراي ويژكيهاي خاص است از جمله محافظت از تار هاي اتصال شده يا (بعبارتي فيوژن شده )،نگهدارنده تارها و غيره  ...و از همه مهمتر ممانعت از ورود آب به داخل كابل ميباشد  

 مفصل هاي فيبر نوري براي مصارف متفاوت از جمله خاكي ،هوائي و دريائي مورداستفاده قرارگرفته داراي ابعاد و شكل هاي مختلف ساخته و عرضه ميشود  ولي نوع مصرف فرق دارد دركابل هاي نوري خاكي به واسطه داراي فشارهاي مكانيكي و احتمال وجود مواد شيمياي درخاك ميبايست فاكتورهاي و آناليز تركيب مواد دقت خاص خود در  نظر داشته تا در مقابل عوامل طبيعي و غيره طبيعي مقاومت نشان دهد و به سادگي تخريب نگردد .
در مفصل هاي درياي  و هوائي به روش  مشابه ولي با ويژكي ها مربوطه و فاكتور هاي محيطي خود  سازگار باشدساخته ميشود كه در محيط  و شرايط موجود دچار مشكل و اختلالات نگردد.

مفصل های فیبر نوری افقی:

مفصل های نوع افقی شبیه یک جعبه تخت یا سیلندری شکل هستند آنها حفاظت از اتصالات و محل ارتباط کابل های فیبر نوری را ارائه می دهند و همچنین می توانند در نوع هوایی ، خاکی یا زیر زمینی نصب شوند.
نوع مفصل افقی نسبت به نوع عمودی(نوع گنبدی) کاربرد بیشتری دارد.
مفصل های افقی فیبر نوری طوری طراحی شده اند که ضد گرد و غبار و ضد اب هستند و برای هزاران ارتباط فیبر نوری مناسبند و معمولا از پلاستیکی با قابلیت کشش بالا ساخته می شوند که با فشار 70 تا 106kpa سازگارند. از این مفصل ها می توان در محدوده دمای -40°C تا 85°C استفاده کرد.