کابل شبکهCat6تمام مس اپترونLSZH

( TG-CABLE-CAT6LSZHFREECOPPER )
اُپترون

21,000 تومان بدون مالیات.

کابل شبکه
اپترون
CAT6 LSZH FREE COPPER
اتصالات شبکه
1 متر
بنفش
تمام مس
CAT6 UTP
1 گیگابیت بر ثانیه
23AWG
LSZH
طول هر رول کامل 305 متر می باشد