حمل و نقل و برگشت

ارسال کالا:

  • ارسال کالا حداکثر بعد از 2 روز ، ارسال خواهد شد . 

شیوه های ارسال:

  • ارسال توسط تیپاکس : هزینه  ارسال کالا توسط مشتری و در زمان دریافت سفارش پرداخت می شود .

  • ارسال توسط پست پیشتاز : پس از ثبت سفارش ، ارسال خواهد شد .

  • ارسال توسط پیک موتوری: این روش فقط ویژه شیراز می باشد .

  • ارسال توسط وانت : برای کالاهای مانند رک ، دکل و سفارش های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از ثبت سفارش با مشتری هماهنگ شده و هزینه ارسال پرداخت می شود.

کالاهای ارسال رایگان: 

  • ارسال رایگان برای خارج از شهر شیراز ، توسط پست یا تیپاکس ارسال خواهد شد و کالاهایی که برچسب ارسال رایگان دارند شامل هزینه ی ارسال نمی شوند . و هزینه ارسال توسط تی جی بازار پرداخت خواهد شد.
  • اگر بنا به درخواست خریدار ، کالا توسط شرکت های باربری ارسال شد فقط هزینه پیک شهری توسط تی جی بازار پرداخت می شود و هزینه باربری به عهده خریدار می باشد.