حمل و نقل و برگشت

ارسال کالا:

  • ارسال کالا حداکثر بعد از 2 روز و بعد از تاییدیه درگاه پرداخت سداد ارسال می شوند.

شیوه های ارسال:

  • ارسال توسط تیپاکس : هزینه  ارسال کالا توسط مشتری و در زمان دریافت سفارش پرداخت می شود .

  • ارسال توسط پیک موتوری: این روش فقط ویژه شیراز می باشد .

  • ارسال توسط وانت : برای کالاهای مانند رک ، دکل و سفارش های سنگین مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از ثبت سفارش با مشتری هماهنگ شده و هزینه ارسال پرداخت می شود.