فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

44

کالا

سوئیچ 5 پورت گیگابیتی تندا مدل SG105
سوئیچ 5 پورت تندا مدل S105
سوئیچ 8 پورت تندا مدل S108
سوئیچ 5 پورت دی لینک DGS-1005A
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2008N
سوئیچ 5 پورت گیگابیتی برند HTF مدل HT-S2005N
سوئیچ 16پورت گیگابیتی تندا مدل TEG1016D
سوئیچ 8 پورت گیگابیتی تندا مدل SG108
سوئیچ 16 پورت تندا مدل S16
سوئیچ 8 پورت تندا مدل TEG1008D
سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEG1005D
سوئیچ 5 پورت تندا مدل TEF1005D
سوئیچ 16 پورت تندا مدل TEF1016D
سوئیچ 16 پورت تندا TEG1016G
سوئیچ 24 پورت زایکسل GS1100-24E
سوئیچ 16 پورت زایکسل ES-1016B
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-116P
سوئیچ 16 پورت SMC مدل FS1601P
سوئیچ 16پورت سیسکو SF 100D-16
سوئیچ 8 پورت سیسکو SF 100D-08
سوئیچ 8پورت سیسکو SG 100D-08