فروشگاه تی جی بازار

پشتیبانی واتساپ

12

کالا

آچار شبکه و تلفن مدل SK-868D
آچار سوکت زن شبکه و تلفن مدل SK-868G
آچار سوکت زن شبکه و تلفن مدل HT-200R
آچار پچ پنل 8 پین مدل HT-315DR
اچار شبکه و تلفن مدل HT-318
آچار سوکت زن مدل HT-315 به همراه استریپر
آچار شبکه مدل Pro,sKit 808-376E
آچار پانچ شبکه طرح Krone LSA-Plus
آچار پچ پنل مدل HT-314B
آچار پانچ مدل HT-914B